Boat moorings 2019

Wharf A Size (m) Price
Nr. 1 4,50 x 1,75  4,50 x 1,75  € 182,00
Nr. 2 t/m 18 (without jetty)  5,00 x 2,00  € 182,00
Nr. 23 (without jetty)  5,00 x 2,00  € 188,50
Nr. 24 t/m 42  5,00 x 1,90  € 188,50

Wharf B Size (m) Price
Nr. 1, 2 5,00 x 2,00 € 203,00
Nr. 3 5,00 x 2,00  € 188,50
Nr. 4 t/m 20 5,00 x 2,00 € 203,00
Nr. 21 t/m 23 6,00 x 2,50 € 263,50
Nr. 24 t/m 36 6,00 x 2,50 € 268,50

Wharf C Size (m) Price
Nr. 1 t/m 6 7,00 x 2,50 € 300,50
Nr. 7 t/m 11 7,00 x 2,60 € 313,00
Nr. 12 t/m 15 7,00 x 3,00 € 350,00
Nr. 16 t/m 21 7,00 x 2,50 € 300,50
Nr. 22 t/m 26 7,00 x 2,60 € 313,00
Nr. 27 t/m 30 7,00 x 3,00   € 350,00

Wharf D Size (m) Price
Nr. 1 t/m 13 7,00 x 3,03 € 353,00

Wharf E Size (m) Price
Nr. 1 t/m 13 4,50 x 1,75 € 205,00

Wharf F Size (m) Price
Nr. 1  4,50 x 1,75 € 236,00
Nr. 2 t/m 12 5,00 x 2,00 € 268,50
Nr. 13 5,00 x 2,00 € 309,00
Nr. 14 t/m 24 5,00 x 1,90 € 268,50

Wharf G Size (m) Price
Nr. 1  6,00 x 2,50 € 309,00
Nr. 2 t/m 12 6,00 x 2,50 € 268,50
Nr. 13 7,00 x 2,70 € 283,00
Nr. 14 t/m 22 7,00 x 2,70 € 322,00
Nr. 23 7,00 x 3,00 € 350,00

Wharf H Size (m) Price
Nr. 1 t/m 10 7,00 x 2,75 € 315,00

Wharf (on shore) € 141,00